پلاگین تعیین ساعت کاری فروشگاه

پلاگین اضافه شدن آدرس فروشنده به محصولات
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

با استفاده از این پلاگی مدیر فروشگاه میتواند زمان ثبت سفارش محصولات فروشگاه را کنترل و در زمانهای مد نظر خود از ثبت سفارش کاربران جلوگیری کند